Marga Jordana

ESPAI PSICOLÒGIC

cat / cast

TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

Quan ens trobem en situacions doloroses i dificultoses que afecten i/o alteren la nostra vida i no sabem com enfocar-les i resoldre-les, acudir a un psicòleg ens pot ajudar a ampliar la nostra mirada, desenvolupar recursos i trobar la solució més efectiva davant el que ens està fent patir.

A l’Espai Psicològic t’ajudarem a afrontar aquest malestar, que es pot manifestar de diferents maneres:

Angoixa, patiment, sensació de que no hi ha sortida a la situació, o bé no sentir-se amb força de trobar la sortida o no ser capaç de prendre les decisions necessàries per saber cap on tirar.

Confusió, dubtes, pensaments, que tot i que podem saber que són irracionals, ens fan patir. Obsessions, fòbies.

Dificultats en les relacions interpersonals (en la relació de parella, amb els fills, amb la família, amb els companys de feina, amb les amistats…). De vegades es poden donar situacions problemàtiques que es converteixen en cercles viciosos que comporten insatisfacció, frustració, infelicitat i esgotament emocional.

Inseguretat, baixa autoestima, poca confiança en un mateix, sentiments d’inferioritat, disfuncions sexuals.

Depressió, no tenir ganes de fer res, desesperança, apatia, manca de projectes, d’il•lusió…

Situacions de crisi: com encarar una malaltia pròpia o d’una persona molt pròxima, separacions, pèrdua important. Situacions de dol.

Desig i motivació per aprofundir en l’auto-coneixement per sentir-se amb més eines per encarar les diverses etapes i situacions de la vida.

De vegades, la persona no sap què li passa, amb què pot tenir a veure; pot ser un malestar difús, en què la persona es pot sentir perduda, dispersa, desorientada.

Es pot fer una consulta ocasional per tal de valorar si cal/es vol iniciar un procés psicoterapèutic.

 

 

CONTACTE

C. Casanova, 46, 3r 1a
08011 Barcelona

93 412 26 79 / 636 820 003
info@margajordana.info