Marga Jordana

ESPAI PSICOLÒGIC

cat / cast

ANAR AL PSIQUIATRA O AL PSICÒLEG?

Són dos enfocaments diferents que responen a dues maneres d’entendre el pacient/client i el seu tractament.

Des de la perspectiva psiquiàtrica, i més des de l’àmbit de la medecina, el problema psicològic sovint es considera fruit d’un desequilibri químic del cos, del cervell i del sistema nerviós.

En canvi, des de l’àmbit de la psicologia es considera que alguns problemes psicològics s’originen a partir d’una dificultat de la persona per viure d’acord amb les pròpies necessitats.

Pel que fa al tractament, en psiquiatria es basa en psicofàrmacs que es dosifiquen segons la simptomatologia que presenta la persona en cada moment. En ocasions, alguns psiquiatres faciliten alhora un procés terapèutic.

D'altra banda, la psicologia posa al servei del pacient diferents tècniques psicològiques que li permeten treure recursos per promoure un canvi en la direcció desitjada.

En aquest sentit, en un procés terapèutic és la pròpia persona la que ha de decidir, amb l’ajuda del terapeuta, si en un moment determinat es fa necessari o no un tractament farmacològic puntual o de més llarga durada.

 

CONTACTE

C. Casanova, 46, 3r 1a
08011 Barcelona

93 412 26 79 / 636 820 003
info@margajordana.info