Marga Jordana

ESPAI PSICOLÒGIC

cat / cast

PSICOTERÀPIA

La psicoteràpia és un procés dialèctic de comunicació entre el terapeuta i la persona que acudeix a la consulta.

Aquesta relació terapèutica és una eina per tal que la persona aconsegueixi canviar la mirada sobre sí mateix, el seu entorn i la vida en general. Com a resultat es produeix també un canvi en la seva manera de sentir, de pensar i de fer.

Es tracta d’un procés d’aprenentatge que facilita poder aconseguir una autonomia personal i un estil comunicatiu per establir un millor contacte emocional amb un mateix i amb els altres.

L’objectiu és que la persona potenciï les seves habilitats per encarar i enfocar la vida amb les millors capacitats, de manera que pugui superar les limitacions i dificultats que poden estar relacionades amb la seva infantesa o amb les experiències que ha anat acumulant.

El procés terapèutic tant pot anar adreçat a una situació concreta, a un conflicte en què la persona se sent mancada de recursos, com a un procés més global enfocat en l'actitud que es té davant la vida.

CONTACTE

C. Casanova, 46, 3r 1a
08011 Barcelona

93 412 26 79 / 636 820 003
info@margajordana.info