Marga Jordana

ESPAI PSICOLÒGIC

cat / cast

PSICOTERÀPIA AMB ANÀLISI TRANSACCIONAL

Objectius:

• Donar a conèixer el model de l'Anàlisi Transaccional i l'aplicació a l'àrea clínica, específicament en la psicoteràpia.

• Conèixer un model complet i eficaç pel procés psico-terapèutic

• Aprendre eines per l'anàlisi i la comprensió del funcionament del pacient per poder accedir al seu món intern.

• Valorar i diagnosticar la personalitat del pacient i les possibles disfuncions i/o patologies.

• Aprendre a utilitzar una sèrie de procediments d'intervenció en les diferents etapes del procés terapèutic.

• Reconèixer actituds que contribueixen o dificulten una relació terapèutica sana.

Programa:

• Breu Història de l'Anàlisi Transaccional. Eric Berne.

• Teoria de la personalitat. Estats del jo. Gènesi i desenvolupament:

- Procedència dels estats del jo: Anàlisi de primer i segon
ordre de la personalitat
- Aspecte social: Anàlisi funcional de la personalitat
- Diagnòstic dels estats del jo

• Teoria de la personalitat. Estats del jo. Gènesi i desenvolupament:

- Patologia funcional: impàs i contaminacions
- Patologia estructural: contaminació i exclusions.
- L'abordatge a la psicoteràpia.

• Personalitat sana. Concepte d'autonomia. L'Adult Integrat de M. James.

• La comunicació interpersonal. Transaccions. Anàlisi i tipus de transaccions. Regles de la comunicació. Aplicació a la relació terapèutica.

• Fam de reconeixement: les carícies psicològiques. Tipus de carícies. Economia de carícies. Contacte i reconeixement. Estils de reconeixement que afavoreixen l'evolució de la persona i estils que la dificulten.

• Posicions bàsiques davant la vida: les posicions existencials.

• Emocions genuïnes i emocions paràsites (raquets)

• Les relacions de dependència: simbiosi, passivitat i conductes improductives. Identificació i com sortir-ne.

• L'estructuració del temps i relació amb l'estil de vida del pacient.

• Anàlisi dels jocs psicològics. El triangle de Karpman.

• Gènesi i formació de projectes vitals inconscients: el guió de la vida.

• Metes i escoles en la psicoteràpia amb Anàlisi Transaccional.

• Primeres entrevistes terapèutiques.

• Contracte terapèutic.

• Contracte de no suïcidi per a casos específics.

• Jocs psicològics que obstaculitzen el procés terapèutic. Com identificar-los i com generar alternatives sanes de relació.

• Actituds del terapeuta que afavoreixen o dificulten el procés de la psicoteràpia.

Bibliografia

Metodologia: Curs teòric-pràctic.
Exercicis d'introspecció i pràctiques que ajudin a una millor comprensió i integració dels continguts del programa.

Durada: 30 hs

Horaris: informació no disponible

Dates: informació no disponible

Preu: informació no disponible

Lloc: MediObert. Casanova, 46 1r.3a. Barcelona

Informació i inscripcions: 93 412 26 79 / 636 820 003


CONTACTE

C. Casanova, 46, 3r 1a
08011 Barcelona

93 412 26 79 / 636 820 003
info@margajordana.info