Marga Jordana

ESPAI PSICOLÒGIC

L’Espai Psicològic és la consulta de Marga Jordana, psicòloga especialista en Psicologia Clínica i col·legiada al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya amb el número 3.923.

Des de 1987 exerceix la psicoteràpia a Barcelona en consulta privada. També hi imparteix cursos de formació relacionats amb el creixement personal i l’Anàlisi Transaccional.

El nostre àmbit d’especialització és la psicoteràpia, una disciplina de la psicologia que es basa en una relació de comunicació entre el terapeuta i el pacient, enfocada en l’anàlisi dels assumptes personals i de les diferents situacions de la vida en què es manifesta el patiment.

El procés terapèutic s’adapta a cada persona de la manera més adient i efectiva, segons la demanda inicial i l’evolució posterior.

"No podem canviar els altres ni el passat, però sí podem ampliar la nostra mirada i obrir noves percepcions, actituds i opcions"

Oferim els següents serveis:

Psicologia Clínica
Psicoteràpia d’adults i adolescents
Consulta d’orientació psicològica
Psicodiagnòstic i estudi de la personalitat
Acompanyament en dol i processos de pèrdua

Psicoteràpia en català i castellà.

Formació i creixement personal
Cursos teòrico-pràctics d'introducció a l'Anàlisi Transaccional
Cursos de Psicoteràpia amb Anàlisi Transaccional

CONTACTE

C. Casanova, 46, 3r 1a
08011 Barcelona

93 412 26 79 / 636 820 003
info@margajordana.info